Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:
Internetový obchod: www.elzio.cz
Společnost: Eva Žižková
Se sídlem: Hábova 1518/26, Praha 13, 155 00
IČ/DIČ: 05701091 / CZ6861140495
E-mailová adresa: eshop@elzio.cz
Telefonní číslo: 739 001 066

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
• Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
• Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)


• Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:

 


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.